Bài tình ca của nghệ sỹ nào bạn thấy hay nhất?
 • Taeyang - "Eyes, Nose, Lips"

  Taeyang - "Eyes, Nose, Lips"

  0%
 • Baek Ah Yeon - "Shouldn"t Have"

  Baek Ah Yeon - "Shouldn"t Have"

  0%
 • Leessang - “I’m Not Laughing”

  Leessang - “I’m Not Laughing”

  0%
 • Crush - "Sometimes"

  Crush - "Sometimes"

  0%
 • Mad Clown - "Stupid Love"

  Mad Clown - "Stupid Love"

  0%
 • Heize - "Star"

  Heize - "Star"

  0%
Đóng góp ý kiến của bạn

Bảng xếp hạng

Cập nhật tin tức
Kpop hằng ngày